Logo vi


home

5 nhóm hàng không cần tờ khai hải quan vẫn được khấu trừ thuế

2014-08-28 05:27:25 | Lượt xem: 1725 | Luật chuyên ngành

Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5678/BTC-CST hướng dẫn các Cục Thuế và Cục Hải quan địa phương xử lý vướng mắc trong việc mở tờ khai hải quan đối với điện nước, văn phòng phẩm hàng hóa sinh hoạt hàng ngày, vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình xây dựng của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.

 

5/25/2011 10:24:00 AM

 

Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5678/BTC-CST hướng dẫn các Cục Thuế và Cục Hải quan địa phương xử lý vướng mắc trong việc mở tờ khai hải quan đối với điện nước, văn phòng phẩm hàng hóa sinh hoạt hàng ngày, vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình xây dựng của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.

 

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các hàng hóa xuất khẩu (áp dụng thuế suất 0%) là nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình xây dựng và điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan không cần tờ khai hải quan nếu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bán hàng vào khu phi thuế quan đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định.

 

Trước đó theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu phải có: hợp đồng bán hàng hóa, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hóa đơn GTGT và tờ khai hải quan có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan.

 

Tuy nhiên, hướng dẫn trên không áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu vào kho ngoại quan, kho bảo thuế; các loại hàng hóa từ nội địa Việt Nam hoặc từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu không được mở tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 của Bộ Tài chính.

 

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì văn phòng phẩm, nguyên liệu, vật tư xây dựng nhập khẩu từ thị trường nội địa vào khu phí thuế quan nhưng có nguồn gốc nhập khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì phải mở tờ khai hải quan để làm cơ sở hòan thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định.

 

Theo VinanetRolex makes use of equipment while in the procedure ralph lauren outlet store needless to say. The truth is, Rolex replica watches conveniently has probably the most complex fake watch earning equipment inside the globe. The robots and also other automatic jobs are seriously applied for jobs that human beings are not pretty cheap replica watches much as good at. These incorporate sorting, submitting, cataloging, and really fragile strategies that include the sort of treatment you would like a device to manage. Almost all of these devices remain human-operated even though. And every rolex replica watches little thing from Rolex replica watches actions to bracelets are assembled by hand.

hỗ trợ & liên hệ

Điện thoại: (84) 31 3261990 - Fax: (84) 31 3261991

Email: anhnq@gpt.vn

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà DK, số 2, lô 22A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng