Logo vi


TT

Tài Liệu

Download

 1

 40ND_CP_16_03_2007

 2

 79_ND_CP_16_06_2005

 3

 85_ND_CP_25_05_2007

 4

 87_2010_ND_CP_13_08_2010

 5

 97_ND_CP_07_06_2007

 6

 98_ND_CP_07_06_2007

 7

 127_2013_ND_CP_15_10_2013

 8

 138_2004_ND-CP_17-06-04

 9

 149_QD_TTg_20_06_2005

 10

 154_ND_CP_15_12_2005

 11

 155_ND_CP_15_12_2005

 12

 156_ND_CP_15_12_2005

 13

 Luật thuế xuất nhập khẩu 2005

 14

 Luật hải quan

 15

 Luật sửa đổi 2005

 16

 Luat_HQ_nam_2014

 17

 Luat_sua_doi_bo_sung_LHQ_2005

 18

 ND 107.2002.ND-CP

 19

 nghi dinh 66_ND_CP_01_07_2002

 20

 nghi dinh 96_ND_CP_19_11_2002


hỗ trợ & liên hệ

Điện thoại: (84) 31 3261990 - Fax: (84) 31 3261991

Email: anhnq@gpt.vn

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà DK, số 2, lô 22A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng